Aktuality SEM

Smútočný oznam

Mariášový klub Hlohovec so zármutkom oznamuje, že vo veku 75 rokov opustil naše rady dlhoročný prezident MK-HC

Alexander Švec  ( * 8.12.1946   † 19.12.2021).

S úctou a vďakou budeme spomínať. Posledná rozlúčka bude v pondelok 27.12.2021 o 15.00 hod. na cintoríne v Hlohovci.
Česť jeho pamiatke!

Smútočný oznam

Mariášový klub Pezinok so  zármutkom oznamuje, že nás navždy opustil

Jozef Pavlík ( * 6.5.1974   † 27.5.2021).

Tí, ktorí ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

 

 

Oznam Predstavenstva SZMK

     Predstavenstvo SZMK na zasadnutí v Mengusovciach 14.5.2021 rozhodlo :

  1.  Nepokračovať v SEM 2020-2021, nakoľko nám to neumožňujú Opatrenia Covid automatu.
  2.  V prípade, keď Opatrenia Covid automatu nám umožnia pokračovať v SEM 2020-2021, Predstavenstvo SZMK zvolá Radu MK SZMK, ktorá rozhodne o ďalšom priebehu SEM 2020-2021

1 2 3 20
Najbližšie turnaje: