SEM Mariáš SZMK

Upozornenie

Pri úprave Ročenky 2017 došlo k 2 administratívnym chybám. Správne znenie je v Legislatíve v časti Pravidlá a to:

PRAVIDLÁ KARTOVEJ HRY VOLENÝ MARIÁŠ.

D. Ustanovenia o porušeniach pravidiel („renonce“ )

y) nekorektný „flek“ ( viď. E2 )

E. Opatrenia pre korektný priebeh turnaja

2. Nekorektný flek rozhodca zruší.

Celkové poradie družstiev a jednotlivcov

por. Celkové poradie družstiev po turnaji LM
1. Dolný Lopašov 13 122
2. Košice 12 994
3. Michalovce 12 712
por. Celkové poradie jednotlivcov Klub po turnaji LM
1. Turjak Ján Žilina 2 464
2. Kulik František Košice 2 126
3. Michalovič Vladimír Šaľa – Veča 2 096

 

VEĽKÁ CENA LIPTOVA

Liptovský Mikuláš – 20.5.2017
Poradie jednotlivcov
POR. PRIEZVISKO MENO KLUB
1.  Fiľo Ján  Vysoké Tatry
2.  Rovňák Ján  Michalovce
3.  Belej Ján  Michalovce
Poradie klubov
PORADIE KLUB BODY
1.  Michalovce  2 503
2.  Košice  2 305
3.  Trenčín  2 162

381 účastníkov

 

 

1 2 3 21

Najbližšie turnaje: