SEM Mariáš SZMK

Upozornenie

Pri úprave Ročenky 2017 došlo k 2 administratívnym chybám. Správne znenie je v Legislatíve v časti Pravidlá a to:

PRAVIDLÁ KARTOVEJ HRY VOLENÝ MARIÁŠ.

D. Ustanovenia o porušeniach pravidiel („renonce“ )

y) nekorektný „flek“ ( viď. E2 )

E. Opatrenia pre korektný priebeh turnaja

2. Nekorektný flek rozhodca zruší.

Celkové poradie družstiev a jednotlivcov

por. Celkové poradie družstiev po turnaji PK
1. Dolný Lopašov 4 936
2. Žilina 4 880
3. Bratislava 4 869
por. Celkové poradie jednotlivcov Klub po turnaji PK
1. Gajdoš Jozef Žilina 929
2. Michalovič Vladimír Šaľa Veča 927
3. Šošovica Štefan Hlohovec 906

 

VEĽKÁ CENA PEZINKA 2017

Pezinok – 18.2.2017
Poradie jednotlivcov
POR. PRIEZVISKO MENO KLUB
1.  Precák Alexander Vysoké Tatry
2.  Michalovič Vladimír Šaľa Veča
3.  Šošovica Štefan Hlohovec
Poradie klubov
PORADIE KLUB BODY
1.  Dolný Lopašov 2 553
2.  Bratislava 2 493
3.  Trenčín 2 478

417 účastníkov  – REKORD SEM

 

1 2 3 19