Komisie

 

REVÍZNA  KOMISIA
PREDSEDA Ing. Miroslav  Mulinka 0905 625 573
ČLEN Ing. Jaroslav  Chrapko 0905 311 435
ČLEN Radovan  Nagy 0903 297 319

DISCIPLINÁRNA  KOMISIA
PREDSEDA Jozef  Sedlák 0948 496 563
ČLEN Ján  Takáč 0907 600 492
ČLEN Jozef  Pápež 0904 429 814

KOMISIA  LICITOVANÉHO  MARIÁŠU
PREDSEDA Ján  Turiak 0903 550 599
ČLEN Ing. Roman  Leskovský LL.M. 0903 600 829
ČLEN Vladimír  Halás 0914 340 166
ČLEN Ing. Štefan  Sabo
ČLEN Pavol  Šagát

SÚŤAŽNÝ  KOMISÁR  A REGISTRATÚRA
Ing. Jozef  Barna 0911 842 920

HLAVNÝ ROZHODCA
Ing. Roman  Vavrík 0951 111 111

NOMINÁCIA  DELEGÁTOV  A ROZHODCOV NA TURNAJE SEM 2023
Delegát Rozhodca 1
Rozhodca 2
Rozhodca 3
1. TRENČÍN Barna Hedlík Britaňák Belej
2. PEZINOK Sedlák Klimek Michalovič Nagy
3. KOŠICE Chalás Majerník Kozačenko Göllner
4. ORAVA Barna Stanko Sedlák Hedlík
5. SNINA Turjak Ambro Heteš Klimek
6. SKALICA Sedlák Petráš Halás Vodička
7. BRATISLAVA Turjak Michalovič Britaňák Lysík
8. MARTIN Barna Halás Nagy Ďurajka
9. D. LOPAŠOV Turjak Kopecký Göllner Vodička
10. ŽILINA Chalás Ďurajka Ambro Kopecký
11. HLOHOVEC Sedlák Kozačenko Majerník Belej
12. V. TATRY Chalás Sedlák Stanko Petráš
Prejsť na začiatok