Rada mariášových klubov

meno klub kontakt
PREDSEDA RMK
Ing. Roman  Vavrík BMK 0951 111 111
ČLENOVIA RMK
1. Ing. Roman  Leskovský  LL.M. BMK 0903 600 829
2. Ing. Ľubomír  Chalás MKDL 0910 156 553
3. Jaroslav  Majka MKH 0905 598 794
4. Slávka  Kováčová I. KKPM 0917 587 097
5. Ján  Šulko MKK 0903 107 694
6. Peter  Göllner LMK 0907 398 111
7. Jozef  Kazár TMK 0907 275 515
8. Ing. Vladimír  Berdák MKZM 0907 925 551 
9. Peter  Koval OMK 0903 553 585
10. MUDr. Peter  Stanko MKP 0905 207 305
11. Jozef  Pápež ZMK 0904 429 814
12. Ing. Jozef  Barna MKS 0911 842 920
13. Jaroslav  Németh MKŠV 0910 668 772 
14. Samuel  Sipiczki TNMK 0905 520 543
15. Dučan  Ratkoš MKVT 0905 797 605
16. Ján  Turjak ŽMK 0903 550 599
Posledná zmena 3.1.2023

 

Prejsť na začiatok