SEM Mariáš SZMK

Smútočný oznam

Mariášový klub Pezinok so  zármutkom oznamuje, že nás navždy opustil

Jozef Pavlík ( * 6.5.1974   † 27.5.2021).

Tí, ktorí ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

 

 

Oznam Predstavenstva SZMK

     Predstavenstvo SZMK na zasadnutí v Mengusovciach 14.5.2021 rozhodlo :

  1.  Nepokračovať v SEM 2020-2021, nakoľko nám to neumožňujú Opatrenia Covid automatu.
  2.  V prípade, keď Opatrenia Covid automatu nám umožnia pokračovať v SEM 2020-2021, Predstavenstvo SZMK zvolá Radu MK SZMK, ktorá rozhodne o ďalšom priebehu SEM 2020-2021

Smútočný oznam

Turčianský mariášový klub Martin so  zármutkom oznamuje, že nás navždy opustil   Miroslav Šouc ( * 6.10.1956   † 24.4.2021).

Tí, ktorí ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

 

1 2 3 41

Najbližšie turnaje: