Aktuality

Smútočný oznam

Bratislavský mariášový klub so  zármutkom oznamuje, že nás navždy opustil

Pavol Dolhý ( * 13.10.1952   † 25.8.2021).

Posledná rozlúčka sa uskutoční 31.8.2021 o 11.30 (zmena) v Dome smútku v Michalovciach

Tí, ktorí ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

 

 

Smútočný oznam

Mariášový klub Pezinok so  zármutkom oznamuje, že nás navždy opustil

Jozef Pavlík ( * 6.5.1974   † 27.5.2021).

Tí, ktorí ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

 

 

Oznam Predstavenstva SZMK

     Predstavenstvo SZMK na zasadnutí v Mengusovciach 14.5.2021 rozhodlo :

  1.  Nepokračovať v SEM 2020-2021, nakoľko nám to neumožňujú Opatrenia Covid automatu.
  2.  V prípade, keď Opatrenia Covid automatu nám umožnia pokračovať v SEM 2020-2021, Predstavenstvo SZMK zvolá Radu MK SZMK, ktorá rozhodne o ďalšom priebehu SEM 2020-2021

1 2 3 42
Najbližšie turnaje: