SEM Mariáš SZMK

Oznam

Oznámenie o nesúhlase Predstavenstva s pokračovaním SEM v dvoch náhradných termínoch v júli 2020 v Michalovciach a Skalici.

    Z nových pravidiel Úradu verejného zdravotníctva platných od 20.6. 2020 a konzultácie z Úradom verejného zdravotníctva v Michalovciach vyplýva odporúčanie odstupu hracích stolov aspoň 2 m, priestor 10 m2 na jedného hráča, povinnosť nosenia  rúšok počas celého turnaja a dezinfekcia stolov po každom kole.

Z týchto dôvodov a najmä obavy o zdravie hráčov SEM, z ktorých väčšina patrí do vekovej skupiny  najviac ohrozených nákazov vírusu Covid 19,  odborníkmi avízovaným nástupom druhej vlny pandémie, nemožnosti viacerých  hráčov zúčastniť sa  júlových turnajov z dôvodu plánovaných a zaplatených dovoleniek, či nekomfortný pocit mať rúško počas celého turnaja, hrozby udelenia pokuty pri porušení aktuálnych pravidiel ÚVZ organizátorom (organizátorom SEM  sú vždy SZMK a príslušný MK) do výšky 20.000,- € a jednotlivcom do výšky 1666,- € a tiež porušenie doterajšej zásady SZMK nehrať SEM počas letných prázdnin pokiaľ to nie je známe aspoň pol roka vopred.

Predstavenstvo rozhodlo Per Rollam a s navrhovanými júlovými termínmi MK Michalovce a MK Skalica nesúhlasilo.

Predstavenstvo predpokladá, že liga bude pokračovať v riadnom termíne určenom pre MK Martin  29. 8. v Žiari nad Hronom, pokiaľ Úrad verejného zdravotníctva nevydá ďalšie obmedzenia. O náhradných termínoch štyroch nerealizovaných turnajov sa bude rokovať s dotknutými MK, zatiaľ je návrh hrať dva turnaje 10.10. & 11.10 na západe a 21.11 & 22. 11. na východe.

Anton Konečný, prezident SZMK

Celkové poradie družstiev a jednotlivcov

por. Celkové poradie družstiev po turnaji KE
1. Žilina 6 406
2. Martin 6 376
3. Košice 6 189
por. Celkové poradie jednotlivcov Klub po turnaji KE
1. Galata Pavol Martin 1 176
2. Rozinaj Marián Martin 1 116
3. Pavelka Dalibor Skalica 1 094

 

GRAND PRIX KOŠICE

Košice – 7.3.2020
Poradie jednotlivcov
POR. PRIEZVISKO MENO KLUB
1. Vodička Jozef ml. Snina
2. Britaňák Štefan Vysoké Tatry
3. Nemec Július Dolný Lopašov
Poradie klubov
PORADIE KLUB BODY
1. Krupina 2 098
2. Dolný Lopašov 2 091
3. Vysoké Tatry 1 974

321 účastníkov

 

Najbližšie turnaje: