SEM Mariáš SZMK

Smútočný oznam

Mariášový klub Vysoké Tatry so  zármutkom oznamuje, že nás navždy opustil   Ján Fiľo ( * 13.5.1954   † 15.2.2021).

Tí, ktorí ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

 

Smútočný oznam

Bratislavský mariášový klub so  zármutkom oznamuje, že po súbehu zhubnej choroby s novodobým vírusom, nás opustil náš  mariášnik, kolega a priateľ   Peter Meier ( * 15.3.1948   † 8.2.2021).

Tí, ktorí ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

Roman Vavrík, BMK

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Vážení priatelia, mariášisti.

         Rok 2020 je za nami a my máme za sebou veľmi ťažké obdobie, ktoré nám znemožnilo hrať našu krásnu hru mariáš.
Covid 19 je veľmi vážna pandémia, ale ja pevne verím, že počas jarného obdobia sa zase začneme stretávať a pokračovať ďalej v našej súťaži.
V tomto sviatočnom vianočnom čase Vám všetkým prajem radostné a bohabojné prežitie sviatkov v kruhu svojich najbližších pevné zdravie a všetko najlepšie v nastávajúcom roku 2021.
Veľmi sa teším na naše nastávajúce stretnutia.
                                                                     Anton Konečný
                                                                     prezident SZMK

Najbližšie turnaje: