SEM Mariáš SZMK

Smútočný oznam

Mariášový klub Zemplín Michalovce so  zármutkom oznamuje, že nás navždy opustil

Jozef Sidivár  ( * 11.3.1943   † 1.4.2022).

Tí, ktorí ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

 

Uznesenie zo Zasadnutia Rady MK a 2 % z dane príjmu za rok 2021

Dňa 12. marca 2022 sa v Mengusovciach uskutočnilo zasadnutie Rady MK.  Základné informácie sú v Uznesení zo zasadnutia Rady MK, ktoré sa nachádza v Tlačivách a súboroch na stiahnutie. Podrobnejšie informácie Vám podajú Vaši členovia Rady.

             Predstavenstvo SZMK prosí o podporu mariášového hnutia všetkých mariášnikov formou daru 2% z dane z príjmu za rok 2021.

Tlačivo  na 2% s údajmi SZMK sa tiež nachádza v Tlačivách a súboroch na stiahnutie

Oznam Predstavenstva SZMK

           Dňa 12. marca 2022 o 13.00 hod. v Penzióne Rogalo v Mengusovciach  sa uskutoční zasadnutie  Rady MK.

 

          O 11.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Predstavenstva SZMK.

 

Najbližšie turnaje: