VEĽKÁ CENA URPÍNA – IV. ročník


Dátum a čas registrácie Miesto konania Kategória
25/07/2015
8:00 - 9:30
Bistro Ohnivko
Cesta ku Smrečine 3366/9, , Banská Bystrica,

Kontakt : Risto Christov  tel. 0915 209 795

Prejsť na začiatok