Veľká cena Urpína – V. ročník


Dátum a čas registrácie Miesto konania Kategória
30/07/2016
8:00 - 9:30
Bistro Ohnivko
Cesta ku Smrečine 3366/9, , Banská Bystrica,

Prejsť na začiatok