VEĽKÁ CENA URPÍNA – VI. ročník


Dátum a čas registrácie Miesto konania Kategória
29/07/2017
8:00 - 9:30
Bistro Ohnivko
Cesta ku Smrečine 3366/9, , Banská Bystrica,

Kontakt : Risto Christov  tel.  0915 209 795

Prejsť na začiatok