VEĽKÁ CENA URPÍNA


Dátum a čas registrácie Miesto konania Kategória
28/07/2018
8:00 - 9:30
Bistro Ohnivko
Cesta ku Smrečine 3366/9, , Banská Bystrica,

VII. Ročník

Kontakt : Risto Christov    0915 209 795

Prejsť na začiatok