2 percentá z dane z príjmu.

 Predstavenstvo SZMK prosí o podporu mariášového hnutia všetkých mariášnikov formou daru 2% z dane z príjmu za rok 2020.

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

ZAMESTNANCI:

 1. Požiadajte do konca marca (niektorí zamestnávatelia to urobia aj neskôr) svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA:

 1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2020 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate aj:
 2. a) 2% z Vašej zaplatenej dane– to je suma, ktorú môžete v prospech SZMK poukázať.
 3. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje:

IČO/SID: 36143880 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Slovenský zväz mariášových klubov

Sídlo (ulica): R. Dilonga

číslo: 6/B

PSČ: 92001

Obec: : 92001 Hlohovec

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme vedeli, od koho to prišlo.

PRÁVNICKÁ OSOBA:

 1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:
 2. a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0% z dane
 3. b)2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii). V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
 4. Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1% / 2% z dane vyplňte údaje:

IČO/SID: 36143880 (kolónku SID za lomítkom nechajte prázdnu)

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Slovenský zväz mariášových klubov

Sídlo (ulica): R. Dilonga

číslo: 6/B

PSČ: 92001

Obec: : 92001 Hlohovec

Budeme radi, ak zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme vedeli, od koho to prišlo.

 

Prejsť na začiatok