OZNAM

Rada mariášových klubov SZMK 
na mimoriadnom zasadnutí na  Borovej Sihoti dňa 22.8.2020
prijala toto uznesenie:
 •    Potvrdzuje Rozhodnutie Predstavenstva Slovenského  zväzu mariášových klubov o pozastavení SEM pre rok 2020 do odvolania mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou Slovenskej republiky dňa 11.3.2020
 •    Ukladá Predstavenstvu- SZMK sledovať situáciu v súvislosti s Pandémiou COVID-19 a preventívne prijať rozhodnutia k mariášovým turnajom.
Prejsť na začiatok