Oznam Predstavenstva SZMK

     Predstavenstvo SZMK na zasadnutí v Mengusovciach 14.5.2021 rozhodlo :

  1.  Nepokračovať v SEM 2020-2021, nakoľko nám to neumožňujú Opatrenia Covid automatu.
  2.  V prípade, keď Opatrenia Covid automatu nám umožnia pokračovať v SEM 2020-2021, Predstavenstvo SZMK zvolá Radu MK SZMK, ktorá rozhodne o ďalšom priebehu SEM 2020-2021

Prejsť na začiatok