Smútočný oznam

Záhorácky mariášový klub Skalica so  zármutkom oznamuje, že vo veku 43 rokov, nás navždy opustil

Ferdinand Janík  ( * 13.5.1978   † 9.12.2021).

Tí, ktorí ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

 

Prejsť na začiatok