Smútočný oznam

Turčianský mariášový klub so  zármutkom oznamuje, že vo veku 74 rokov nás navždy opustil

Anton Trasoň  

Tí, ktorí ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

Prejsť na začiatok