Smútočný oznam

Mariášový klub Snina so  zármutkom oznamuje, že nás navždy opustil

Jozef  Vodička st.  ( * 29.7.1954   † 2.12.2023).

Tí, ktorí ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

Prejsť na začiatok