Smútočný oznam

Turčiansky mariášový klub so  zármutkom oznamuje, že nás navždy opustil

Ing. Miroslav Štrba  ( * 23.9.1950   † 12.2.2024).

Posledná rozlúčka sa uskutoční v Dome smútku na Národnom cintoríne v

Martine   15.2.2024 o 13.00 hod.

Tí, ktorí ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Česť jeho pamiatke!

Prejsť na začiatok