Smútočný oznam

Turčiansky mariášový klub so zármutkom oznamuje, že nás navždy opustil

Marián  Rozinaj  ( * 22.2.1955   † 2.4.2024).

Tí, ktorí ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Posledná rozlúčka sa uskutoční  6.4.2024  o 12.30 hod. v Dome smútku v Žiari nad Hronom.

Česť jeho pamiatke!.

Prejsť na začiatok