Upozornenie

Pri úprave Ročenky 2017 došlo k 2 administratívnym chybám. Správne znenie je v Legislatíve v časti Pravidlá a to:

PRAVIDLÁ KARTOVEJ HRY VOLENÝ MARIÁŠ.

D. Ustanovenia o porušeniach pravidiel („renonce“ )

y) nekorektný „flek“ ( viď. E2 )

E. Opatrenia pre korektný priebeh turnaja

2. Nekorektný flek rozhodca zruší.

Prejsť na začiatok