Uznesenie zo Zasadnutia Rady MK a 2 % z dane príjmu za rok 2021

Dňa 12. marca 2022 sa v Mengusovciach uskutočnilo zasadnutie Rady MK.  Základné informácie sú v Uznesení zo zasadnutia Rady MK, ktoré sa nachádza v Tlačivách a súboroch na stiahnutie. Podrobnejšie informácie Vám podajú Vaši členovia Rady.

             Predstavenstvo SZMK prosí o podporu mariášového hnutia všetkých mariášnikov formou daru 2% z dane z príjmu za rok 2021.

Tlačivo  na 2% s údajmi SZMK sa tiež nachádza v Tlačivách a súboroch na stiahnutie

Prejsť na začiatok